Denna app heter ”Hardhat ID06” och används för att checka in och ut på arbetsplatser där Hardhats Personalliggarsystem används.

För att använda ”Hardhat ID06” måste du ha ett giltigt ID06-kort och registrera uppgifter från det, tillsammans med ditt personnummer. Denna information lagras av Hardhat AB samt används av ID06-organisationen för att bekräfta att kortet finns och är giltigt. När du har lagt in ditt ID06-kort kan du använda ”Hardhat ID06” för att stämpla in och ut på de arbetsplatser där det personalliggaransvariga företaget gjort det möjligt.

Det är ditt ansvar att se till att du har tillgång till mobilt internet, utan det kan inte ”Hardhat ID06” fungera. Det är även ditt ansvar att endast installera appen från Google Play eller Apples AppStore, samt att uppdatera den regelbundet så du alltid har senaste versionen installerad. Skydda alltid din mobil med PIN eller lösenord så ingen obehörig kan använda den. Du ska alltid ha ditt ID06-kort med dig, även om du registrerar din närvaro med ”Hardhat ID06”.

Det är inte tillåtet att använda information skapad av ”Hardhat ID06” i annat syfte än vad den är avsedd för. Informationen överförs krypterat till Hardhat ABs servrar som lagrar den på ett säkert sätt. Du får varken manipulera ”Hardhat ID06” i sig eller kommunikation från eller till ”Hardhat ID06”.

Om du behöver hjälp ska du i första hand vända dig till din chef eller den person som är ansvarig för personalliggaren på arbetsplatsen. Om inte de kan hjälpa dig kan du kontakta support@hardhat.io.

Alla rättigheter kring ”Hardhat ID06” tillhör Hardhat AB. Hardhat AB kan inte ansvara för problem som uppstår på grund av driftstörning i mobilen, eller bristfällig tillgänglighet som beror på tredje part, såsom mobil operatör eller Hardhat ABs hostingmiljö. Hardhat AB har inget ansvar för förlorad eller felaktigt ändrad data, inkluderat, men inte begränsat till, förlust av data orsakat av felaktigt användande eller otillgänglighet av tjänst eller andra felaktigheter.

Genom att du registrerar ditt ID06-kort i ”Hardhat ID06” godkänner du dessa användarvillkor och att Hardhat AB lagrar information om dig, din mobil, dina aktiviteter och din position.